Pulssidiagnoosi visualisoituna (video)

Kirjoittanut Juho Sammalkorpi | Uncategorized

Aug 23

Lähestymisessäni kiinalaiseen lääketieteeseen olen pitänyt aina tärkeänä sitä, että pystyn selittämään tekemäni asiat mahdollisimman pitkälle myös fysiologian näkökulmasta. Koen, että niin kauan kuin kuilua kiinalaisen lääketieteen ja fysiologisen näkemyksen välillä ei kurota umpeen ei kiinalaisen lääketieteen hoidot pysty saavuttamaan merkittävää asemaa yhteiskunnassamme. Suurin osa kiinalaisen lääketieteen lähestymistavoista onkin selitettävissä varsin järkeenkäyvästi ja fysiologiaan pohjautuen. Pulssidiagnoosi on kuitenkin yksi osa-alue, joka on toistaiseksi ollut täysin selityksien ulkopuolella. Miten on mahdollista, että radiaalivaltimon pulssia tunnustellen on mahdollista saada tietoa eri kehon alueiden ja sisäelinten toiminnasta?

Kokemukseni pohjalta voin toki varsin yksiselitteisesti todeta, että pulssidiagnoosi on tarkka ja luotettava diagnoosimenetelmä. Voin myös usein vakuuttaa diagnosoitavat kertomalla heille heidän terveyteensä liittyviä yksityiskohtia jotka olen saanut selville heidän pulssinsa kautta ja josta he eivät ole minulle muulla tavoin vielä kertoneet. Tämä ei kuitenkaan ole vakuuttavaa tietoa oman kokemuspiirini ulkopuolella, varsinkaan skeptisesti aiheeseen suhtautuvien näkökulmasta.

Nyt pulssidiagnoosin mekanismien selvittäminen on saanut ensiaskeleen. Ylläoleva video on tehty kuvaamalla laihojen ihmisten radiaalivaltimoa (josta pulssi otetaan pulssidiagnoosissa) korkean kuvataajuuden (engl. hi-frame rate) kameralla. Koska pulssi kulkee ranteen tuntumassa varsin pinnallisesti, on näin mahdollista nähdä pulssin tarkka kulku.

Kiinalaisen lääketieteen pulssidiagnoosissa tunnustellaan radiaalivaltimoa Rannevaltimon pulssi syntyy siis seuraavanlaisesti: Ranteen alueen saavuttaessaan rannevaltimo haarautuu. Sen toinen haara sukeltaa jyrkästi sisäänpäin kämmenen luiden väliin ja toinen kulkee pinnallisesti kämmentä pitkin. Kun sydämestä lähtenyt pulssi saavuttaa tämän taitekohdan, kimpoaa osa pulssin verestä takaisinpäin osuessaan ranteen luihin. Tämä synnyttää radiaalivaltimon pulssiin videollakin selkeästi näkyvän interferenssikuvion, jonka tulkitsemiseen siis kiinalaisen lääketieteen pulssidiagnoosi perustuu.

Kuten sanoin, tämä on vasta ensiaskel pulssidiagnoosin selvittämisen taipaleella. Se ei selitä vielä lainkaan sitä, miksi eri pulssin alueet heijastavat eri kehon alueiden toimintaa. Tästä on kuitenkin hyvä aloittaa, ja jättää mysteeriä ja mielenkiintoa vielä tulevaisuuteenkin!

Katso

Kuka?

Olen Juho Sammalkorpi, kiinalaisen lääketieteen asiantuntija ja akupunkturisti Helsingistä