Akufunktio

 
 Juho Sammalkorpi on mies Akufunktion takana

Minut löytää myös Suomen Kiinalaisen Lääketieteen Liiton ylläpitämästä hoitajarekisteristä

Nimeni on Juho Sammalkorpi ja olen Helsinkiläinen akupunkturisti Lienee tarpeellista kertoa mikä sai minut kiinnostumaan tästä aihepiiristä niin paljon että päätin ryhtyä tekemään sitä ammatikseni.

 
Ensikosketukseni kehollisiin hoitomuotoihin sain kun muusikoksi opiskellessani kärsin soitonharjoittelun aiheuttamista kivuista. Erilaisten ergonomisten ja muiden kehollisten tekniikoiden lisäksi tutustuin useisiin itsehoitomenetelmiin ja siinä samalla myös kiinalaisen lääketieteeseen. Sen edustama ajattelutapa tuntui minulle heti luontevalta ja jatkoinkin perehtymistä aiheeseen. Yhdistämällä kiinalaisen lääketieteen tietoa omiin kokemuksiini kehostani sain uusia oivalluksia terveyttäni koskien ja tulin vakuuttuneeksi kiinalaisen lääketieteen mahdollisuuksista ja sen kyvystä selittää kehomme toimintaa.

Suoritin koulutukseni Espoossa ISA:lla ja valmistuin keväällä 2014. Olen kiitollinen opettajilleni heidän kokemuksiensa ja tietämyksensä jakamisesta ja koulun avoimesta ilmapiiristä. Valmistumiseni jälkeen olen harjoittanut akupunktiota Helsingissä jatkaen samalla kiinalaisen lääketieteen eri osa-alueiden opiskelemista ja tietämykseni syventämistä. Yksi erikoistumisalueistani kivun hoidon lisäksi on pulssidiagnoosi, jota olen opiskellut Robert Doanen pitämissä seminaareissa eri puolella Eurooppaa.

Kiinalaisessa lääketieteessä minua kiehtoo sen monipuolisuus ja kehonkäsityksen kokonaisvaltaisuus. Sen vertauskuviin perustuva järjestelmä saattaa vaikuttaa ulkopuolisen silmin aluksi vieraalta, mutta sillä on vahva sisäinen logiikka ja selittävä voima. Kiinalainen lääketiede lähestyy kehon toimintoja ja niiden ongelmia systemaattisesti ja luo niistä kokonaisuuden jonka kautta on mahdollista lähestyä sairauksia monella eri tasolla. Sen menetelmät ovat pitkän perinteen kautta testattuja, ja myös kehittyvät jatkuvasti. Uskon että tulevaisuudessa tulemme näkemään lisääntynyttä integraatiota koululääketieteen ja kiinalaisen lääketieteen hoitojen välillä.