Akupunktiosta apua fibromyalgiaan

Kirjoittanut Juho Sammalkorpi | Akupunktio

Apr 04
Akupunktio on todettu tehokkaaksi hoitomuodoksi

Akupunktio ja fibromyalgia

Fibromyalgia on krooninen kipusyndrooma, jonka syyt ovat vielä toistaiseksi epäselvät. Erityyppisten kipujen lisäksi siihen liittyy myös muita oireita, joita ovat esimerkiksi univaikeudet, uupumus tai masennus. Fibromyalgiaa esiintyy n. 2-5%:lla väestöstä ja sen tarkat syyt ovat toistaiseksi tuntemattomat. Voit lukea fibromyalgiasta lisää Suomen reumaliiton sivuilta.

Fibromyalgian hoito akupunktiolla – tutkimustietoa

Vuonna 2016 ilmestyneen tutkimuksen 1)http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26879181; Acupuncture for fibromyalgia in primary care: a randomised controlled trial.  mukaan akupunktiosta voi saada huomattavaa helpostusta kipuun ja muihin fibromyalgian oireisiin. Kivunlievityksessä akupunktion teho oli suurempi kuin joidenkin yleisesti käytettyjen lääkkeiden (pregabalin, duloxetine). Hoitoon liittyi myös vähemmän sivuvaikutuksia lääkehoitoon verrattuna. Tutkimus tehtiin kaikkien taiteen sääntöjen mukaisesti – akupunktiota verrattiin lumeakupunktioon eivätkä potilaat osanneet sanoa kumpaa hoitoa heille annettiin. Akupunktion teho oli havaittavissa vielä vuodenkin kuluttua hoitosarjan päättymisestä.

Tutkimukseen rekrytoitiin 164 fibromyalgiasta kärsivää naista ja akupunktiohoitoja annettiin yhteensä 9 kpl viikon välein. Potilaat jaoteltiin kiinalaisen lääketieteen diagnoosimenetelmien perusteella ja hoidossa käytettävät pisteet valittiin yksilöllisesti tämän diagnoosin mukaisesti.2)http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3055832/; Effects of acupuncture on patients with fibromyalgia: study protocol of a multicentre randomized controlled trial Fibromyalgian oireita mitattiin fyysisillä mittauksilla ja fibromyalgiapotilaille laadituilla yleisesti käytetyillä kyselykaavakkeilla. Nämä mittaukset tehtiin tutkimuksen alussa, 10 viikon kohdalla, 6kk kohdalla ja 12kk kohdalla tutkimuksen aloittamisesta.

Tutkimuksen läpikäyneillä havaittiin parannusta kaikilla käytetyillä kivun mittareilla ja yksilöity akupunktiohoito oli merkittävästi lumehoitoa tehokkaampaa. Myös kyselykaavakkeiden pohjalta saatu tieto kertoi siitä että aito akupunktio oli lumehoitoa tehokkaampaa elämänlaadun parantamisessa. Nämä vaikutukset säilyivät merkittävinä havannointijakson (12kk) loppuun asti.

Alkuvuodesta 2017 ilmestynyt tutkimus 3)https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28371571; The effects of acupuncture versus sham acupuncture in the treatment of fibromyalgia: a randomized controlled clinical trial. päätyi samansuuntaiseen lopputulokseen: Oikeaa akupunktiota saaneet kärsivät vähemmän kivuista, masennuksesta ja muista fibromyalgian oireista verrattuna lumeakupunktioryhmään.

Akupunktio, fibromyalgia ja sepelvaltimotauti

Akupunktio vähensi sepelvaltimotaudin esiintyvyyttä fibromyalgiapotilailla

Helmikuun 2017 lopulla ilmestynyt tutkimus 4)https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5331677/; Acupuncture decreased the risk of coronary heart disease in patients with fibromyalgia in Taiwan: a nationwide matched cohort study tutki akupunktiohoidon vaikutusta sepelvaltimotaudin esiintymiseen fibromyalgiapotilailla. Tämä Taiwanissa suoritettu tutkimus sisältää varsin ison otoksen ihmisiä, sillä yli puolet fibromyalgiapotilaista saa siellä akupunktiohoitoa.

Tutkimuksessa vertailtiin tietoja lähes 120000 ihmisen otoksesta, joista 12,522 sairastui sepelvaltimotautiin tutkimuksen seuranta-aikana. Näistä 4389 oli akupunktiohoitoa saaneiden ryhmässä, ja 8133 ei olleet saaneet akupunktiota. Ryhmien välillä oli siis huomattava ero sepelvaltimotaudin esiintymisen suhteen akupunktiohoitoa saaneiden eduksi! 

Tutkimuksessa spekuloitiin myös alustavasti mitkä akupunktion vaikutukset ovat positiivisia sydänterveyden kannalta. Näihin vaikutuksia kuuluu esimerkiksi, että akupunktio

  • vähentää tulehdusta, kipua ja masennusta
  • parantaa unenlaatua
  • tasapainottaa HPA-akselin toimintaa

Kiinalainen lääketiede ja fibromyalgia

Fibromyalgian hoito lähtee kiinalaisessa lääketieteessä taudinkuvan selvittämisestä, joka tapahtuu kiinalaisen lääketieteen diagnoosimenetelmien kautta. Koululääketieteen käsitteenä fibromyalgia sisältää varsin laajan kirjon erilaisia oireita, ja kiinalaisessa lääketieteessä fibromyalgiasta kärsivä diagnosoidaan yksilöllisiin oireisiin perustuen. Yleisimmin kyse on maksan, perna/haiman tai sydämen toiminnan häiriöstä.

Näissä tutkimuksissa tutkittiin vain akupunktiota, mutta kiinalainen lääketiede pitää sisällään myös muita hoitomuotoja. Fibromyalgian hoidossa voi akupunktion lisäksi käyttää esim. moksibustiota (akupisteiden lämmittämistä), kasvilääkintää ja ruokavalio-ohjausta. Nämä ovat akupunktion ohella usein mukana hoidon kokonaisvaikutuksen tehostamiseksi ja paranemisprosessin nopeuttamiseksi.

Fibromyalgiapotilaille ei ole toistaiseksi tarjolla koululääketieteen puolelta kovinkaan tehokkaita hoitoja, joten toivon että tämän tiedon myötä yhä useammat heistä löytäisivät kiinalaisen lääketieteen harjoittajan vastaanotolle. Meillä on käytössämme hoitoperinne joka on kuin luotu fibromyalgian kaltaisten, vaikeasti määriteltävien ja kokonaisvaltaisia oireita aiheuttavien vaivojen hoitoon.

Hoidan fibromyalgiaa vastaanotollani. Mikäli haluat tietää asiasta lisää, tai kysyä jotain omaan tilanteeseesi liittyen, voit ottaa yhteyttä joko viestillä tai puhelimitse numerosta 0409522101

18.4. on myös tilaisuus tulla vastaanotolleni maksuttomalle pulssidiagnoosikäynnille. Pulssidiagnoosi on yksi tärkeimpiä kiinalaisen lääketieteen diagnostisia menetelmiä ja se kertoo tarkasti ja nopeasti terveysongelmien taustalla piilevät syyt. Lue lisää täältä tai käy varaamassa itselle aika.

Viitteet   [ + ]

1. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26879181; Acupuncture for fibromyalgia in primary care: a randomised controlled trial.
2. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3055832/; Effects of acupuncture on patients with fibromyalgia: study protocol of a multicentre randomized controlled trial
3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28371571; The effects of acupuncture versus sham acupuncture in the treatment of fibromyalgia: a randomized controlled clinical trial.
4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5331677/; Acupuncture decreased the risk of coronary heart disease in patients with fibromyalgia in Taiwan: a nationwide matched cohort study
Katso

Kuka?

Olen Juho Sammalkorpi, kiinalaisen lääketieteen asiantuntija ja akupunkturisti Helsingistä