Akupunktiosta apua fibromyalgiaan

Kirjoittanut Juho Sammalkorpi | Akupunktio

Apr 04
Akupunktio on todettu tehokkaaksi hoitomuodoksi

Fibromyalgia

Fibromyalgia on krooninen kipusyndrooma, jonka syyt ovat vielä toistaiseksi epäselvät. Erityyppisten kipujen lisäksi siihen liittyy myös muita oireita, joita ovat esimerkiksi univaikeudet, ruoansulatusvaivat, uupumus tai masennus. Fibromyalgiaa esiintyy n. 2-5%:lla väestöstä ja sen tarkat syyt ovat toistaiseksi tuntemattomat. Voit lukea fibromyalgiasta lisää Suomen reumaliiton sivuilta.

Fibromyalgian hoito akupunktiolla – tutkimustietoa

Vuonna 2016 ilmestyneen espanjalaisen tutkimuksen [1]http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26879181; Acupuncture for fibromyalgia in primary care: a randomised controlled trial.  mukaan akupunktiosta voi saada huomattavaa helpostusta kipuun ja muihin fibromyalgian oireisiin. Kivunlievityksessä akupunktion teho oli suurempi kuin joidenkin yleisesti käytettyjen lääkkeiden. Hoitoon liittyi myös vähemmän sivuvaikutuksia lääkehoitoon verrattuna. Tutkimus tehtiin kaikkien taiteen sääntöjen mukaisesti – akupunktiota verrattiin lumeakupunktioon eivätkä potilaat osanneet sanoa kumpaa hoitoa heille annettiin. Akupunktion teho oli havaittavissa vielä vuodenkin kuluttua hoitosarjan päättymisestä.

Tutkimukseen rekrytoitiin 164 fibromyalgiasta kärsivää naista ja akupunktiohoitoja annettiin yhteensä 9 kpl viikon välein. Potilaat jaoteltiin kiinalaisen lääketieteen diagnoosimenetelmien perusteella ja hoidossa käytettävät pisteet valittiin yksilöllisesti tämän diagnoosin mukaisesti.[2]http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3055832/; Effects of acupuncture on patients with fibromyalgia: study protocol of a multicentre randomized controlled trial Fibromyalgian oireita mitattiin fyysisillä mittauksilla ja fibromyalgiapotilaille laadituilla yleisesti käytetyillä kyselykaavakkeilla. Nämä mittaukset tehtiin tutkimuksen alussa, 10 viikon kohdalla, 6kk kohdalla ja 12kk kohdalla tutkimuksen aloittamisesta.

Tutkimuksen läpikäyneillä havaittiin parannusta kaikilla käytetyillä kivun mittareilla ja yksilöity akupunktiohoito oli merkittävästi lumehoitoa tehokkaampaa. Kyselykaavakkeiden pohjalta saatu tieto kertoi siitä että akupunktio oli lumehoitoa tehokkaampaa elämänlaadun parantamisessa. Nämä vaikutukset säilyivät merkittävinä havannointijakson (12kk) loppuun asti.

Alkuvuodesta 2017 ilmestynyt tutkimus [3]https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28371571; The effects of acupuncture versus sham acupuncture in the treatment of fibromyalgia: a randomized controlled clinical trial. päätyi samansuuntaiseen lopputulokseen: Oikeaa akupunktiota saaneet kärsivät vähemmän kivuista, masennuksesta ja muista fibromyalgian oireista verrattuna lumeakupunktioryhmään.

Kiinalainen lääketiede ja fibromyalgia

Lääketieteellisenä käsitteenä fibromyalgia pitää sisällään laajan kirjon erilaisia oireita, ja tämän diagnoosin saaneilla voi olla keskenään huomattavan erilainen taudinkuva. Fibromyalgiadiagnoosi ei selitä oireiden syytä, vaan on enemmän keino kategorisoida tietyntyyppisten oireiden ilmenemistä. Usein puhutaan ns. roskakoridiagnooseista, ja fibromyalgian kohdalla tämä luonnehdinta pitää valitettavan usein paikkansa.

Fibromyalgiadiagnoosiin johtavien oireiden taustalla on lähes aina useampi syy. Näitä voi olla esimerkiksi immuunijärjestelmän, suoliston tai kehon lämmönsäätelyn epätasapainot sekä univaikeuksien, stressin tai emotionaalisen kuormituksen vaikutukset. Verenkierron, hermoston ja hormonaalisen säätelyn ongelmat voivat olla myös tärkeitä vaikuttavia tekijöitä.

Monet fibromyalgian syistä vaikuttavat myös toinen toisiinsa, mikä voi tehdä ongelman ratkaisemisesta monimutkaista. Kiinalainen lääketiede on kuitenkin hyvä tämäntyyppisten kokonaisuuksien ymmärtämisessä. Asiantuntevan KL:n diagnoosin pohjalta voidaan löytää punainen lanka oirekokonaisuuden sisältä ja luoda tarkka ja systemaattinen hoitosuunnitelma, joka lähtee purkamaan tilannetta oikeassa järjestyksessä.

Yllämainituissa tutkimuksissa käsiteltiin vain akupunktiota, mutta kiinalainen lääketiede pitää sisällään myös muita hoitomuotoja. Fibromyalgian hoidossa voidaan akupunktion lisäksi käyttää esim. moksibustiota (akupisteiden lämmittämistä), liikeharjoituksia (esim. tai chi, qi gong), kasvilääkintää ja ruokavalio-ohjausta. Usein onkin erittäin hyödyllistä ottaa hoitosuunnitelmaan yksi tai useampi hoitomuoto akupunktion ohelle.

Fibromyalgiapotilaille ei ole toistaiseksi tarjolla koululääketieteen puolelta kovinkaan tehokkaita hoitoja, joten toivon että tämän tiedon myötä yhä useammat heistä löytäisivät kiinalaisen lääketieteen harjoittajan vastaanotolle. Meillä on käytössämme hoitoperinne joka on kuin luotu fibromyalgian kaltaisten, vaikeasti määriteltävien ja kokonaisvaltaisia oireita aiheuttavien sairauksien hoitoon.

Viitteet

Viitteet
1 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26879181; Acupuncture for fibromyalgia in primary care: a randomised controlled trial.
2 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3055832/; Effects of acupuncture on patients with fibromyalgia: study protocol of a multicentre randomized controlled trial
3 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28371571; The effects of acupuncture versus sham acupuncture in the treatment of fibromyalgia: a randomized controlled clinical trial.
Katso

Kuka?

Olen Juho Sammalkorpi, kiinalaisen lääketieteen asiantuntija ja akupunkturisti Helsingistä

Riitta Kaukonen February 23, 2016

Juuri tällaisia artikkeleita olen kaivannut, näitä on niin helppo jakaa – kiitos! Ihan vain mielenkiinnosta: mitä tarkoitetaan lumeakupunktiolla ja mitä se tässä tutkimuksessa on tarkoittanut? Luulen, että tätä kysytään kuitenkin.

    Juho Sammalkorpi February 23, 2016

    Tutkimuksessa käytetyssä lumeakupunktiotekniikassa käytettiin tylppää metalliesinettä stimuloimaan ei-akupisteitä potilaiden selässä. Potilaat makasivat vatsallaan, joten he eivät nähneet käytettiinkö oikeaa akupunktioneulaa vaiko lumeneulaa, eivätkä myöskään osanneet arvioida saivatko lumehoitoa vai aitoa akupunktiota.

Comments are closed