Akupunktio vähentää selkäleikkauksia

Kirjoittanut Juho Sammalkorpi | Uncategorized

Aug 17
Akupunktio vähentää riskiä joutua selkäleikkaukseen.

Akupunktiossa käyminen vähentää riskiä joutua selkäleikkaukseen, erityisesti mitä vanhemmaksi ihminen tulee! Mikäli siis kärsit alaselkäkivuista, on akupunktio ehdottomasti kokeilemisen arvoista ennen kun tehdään mitään dramaattisempia toimenpiteitä.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5997340/

Tutkimuksessa käytettiin 260 000 ihmisen (!) otosta, joka perustui Korean kansallisesta terveyshoitojärjestelmästä saatuun dataan. Koreassa akupunktio kuuluu perusterveydenhoidon piiriin, mikä mahdollistaa tällaiset massiiviset otoskoot.

Tutkimuksessa vertailtiin kahta n. 130 000 alaselkäkivusta kärsinyttä ihmisryhmää, jotka oli muodostettu mahdollisimman samankaltaisiksi iän, sukupuolen, taloudellisen tilanteen ja yleisen terveydentilan suhteen. Toinen ryhmistä sai tavallista hoitoa, ja toinen sen lisäksi myös akupunktiohoitoa.

Akupunktota saaneiden ryhmässä riski joutua selkäleikkaukseen oli kokonaisuudessaan 0,63 kertainen, eli 37% pienempi!

Mielenkiintoista oli myös havainto, että tämä vaikutus oli suurempi mitä vanhempi ihminen on kyseessä. 20-29 vuotiailla ei löytynyt tilastollista eroa tavanomaisen hoidon ja akupunktioryhmän välillä, mutta 60 vuotta vanhemmilla riski oli yli puolet pienempi! Tämä voi selittyä esim. sillä että nuoremmilla alaselkäleikkauksiin päädytään enemmän akuuttien vaivojen kautta, mutta vanhempien ihmisten kohdalla kyse on useammin kroonisista ongelmista.

Kyseessä oli siis kohorttitutkimus, jossa analysoitiin aineiston pohjalta jo hoidossa käyneiden ihmisten otantaa, joten se vastaa vain tietyntyyppisiin kysymyksiin mitä tulee akupunktion vaikutuksiin. Muuttuja tässä akupunkturistin luona käynti, eikä varsinaisesti akupunktio itsessään, joten on mahdollista että osa tästä havaitusta vaikutuksesta on selitettävissä myös muilla tekijöillä jotka liittyvät itse hoidossa käymiseen eikä pelkästään akupunktion vaikutuksiin. Ottaen kuitenkin huomioon vaikutuksen suuruuden, ja sen että selkäleikkausten komplikaatiot voivat olla ikäviä erityisesti vanhemmilla ihmisillä, lienee ihan perusteltua suositella akupunktiota alaselkäkipuun ihan jo tämänkin tiedon perusteella.

Toim huom: akupunktiolle on todettu selvä hoitovaikutus myös lumekontrolloiduissa tutkimuksissa. Suurin tutkimuskatsaus (=yhteenveto useammasta tutkimuksista) pitää sisällään lähes 21000 ihmisen otoksen, ja siinä on tutkittu akupunktion vaikutusta kipuun.

Katso

Kuka?

Olen Juho Sammalkorpi, kiinalaisen lääketieteen asiantuntija ja akupunkturisti Helsingistä