Kivun hoito akupunktiolla

Kivun hoito akupunktiolla

Akupunktio on kiinalaiseen lääketieteeseen perustuva hoitomuoto, jota käytetään yhä enenevissä määrin kivun hoitoon – ja hyvästä syystä. Se on sekä tehokasta että turvallista, ja toisin kuin lähes kaikella lääkehoidolla, akupunktiolla ei ole merkittäviä sivuvaikutuksia. Sen teho perustuu hermoston ja kehomme oman kivunlievitysjärjestelmän aktivointiin. Akupunktion teho kipuun on osoitettu myös monissa tutkimuksissa, joista kerrotaan lisää tämän artikkelin loppupuolella.

Ennen kuin menemme akupunktion maailmaan, on hyvä nopeasti käydä läpi kivussa on kysymys.

Akuutti kipu – kehomme varoitusmekanismi

Kipu, särky, akupunktio, kiinalainen lääketiede

Yksi kivun tehtävistä on opettaa tunnistamaan ne asiat, jotka tuottavat meille vahinkoa

Akuutissa muodossaan kipu on yleisesti ottaen hyvä asia, sillä se on tärkeä varoitus- ja puolustusmekanismi, joka viestii mahdollisesta vauriosta. Se muistuttaa meitä lepuuttamaan vahingoittunutta kehonosaa täten nopeuttaen paranemisprosessia. Kipu toimii myös opettavassa roolissa – jos se ei olisi luontaisesti epämiellyttävää, emme olisi oppineet tunnistamaan niitä asioita jotka aiheuttavat meille vahinkoa.

Akuutti kipu on yleensä lyhytkestoista. Vakavampien vaurioiden kohdalla se voi kestää viikoista kuukausiin, mutta se poistuu kun kipua aiheuttava tekijä on parantunut.

Krooninen kipu – hermoston toiminnallinen häiriö

On paljon ihmisiä joilla kipu tai särky on jäänyt pysyväksi osaksi jokapäiväistä elämää. Krooninen kipu on usein dramaattisesti elämää hankaloittava tekijä, ja sen nujertaminen voi olla vaikeaa. Syyt kroonisen kivun syntyyn ovat monimutkaisia ja sen mekanismeja ymmärretään vielä puutteellisesti.  On kuitenkin kohtalaisen selvää, että krooninen kipu on usein hermoston toiminnallinen häiriö.  Syitä sen syntyyn voivat olla esimerkiksi:

 • jatkuva rasitus (esim. huono ryhti, kuormittavat työasennot)
 • pitkäaikainen stressi, uniongelmat, masentuneisuus / HPA-akselin epätasapaino
 • immuunijärjestelmän häiriöt (esim. reuma tai fibromyalgia)
 • matala-asteinen tulehdus esim. suolistoperäisten ongelmien kautta
 • traumaattiset kokemukset tai muut tunneperäiset ongelmat

krooninen kipu on haitallista, mutta sitä voidaan usein hoitaa akupunktiollaKrooninen kipu voi siis syntyä monella eri tavalla, ja tyypillisesti se on yhdistelmä useampaa eri syytä. Se myöskään harvemmin ilmaantuu yhtäkkiä – kyseessä on pitkäkestoinen prosessi, jonka aikana hermosto oppii pitämään kipua ja muita siihen liittyviä oireita (lihaskireys, vähentynyt liikkuvuus, tulehdus) normaalina olotilana.

Kroonisen kivun haitat

Siinä missä akuutilla kivulla on selkeä suojaava rooli, kroonisesta kivusta ei vaikuttaisi olevan hyötyä. Pikemminkin krooniseen kipuun liittyy mekanismeja jotka ruokkivat itse itseään vakeuttaen kivusta palautumista. Siitä kärsiminen on monella tapaa haitallista – se voi tuoda mukanaan erilaisia oireita, kuten esimerkiksi unettomuutta, masennusta tai kognitiivisia vaikeuksia.

Kroonisen kivun hoitoon vaaditaan kokonaisvaltaista lähestymistä, sillä pelkkä lääkitys on harvoin riittävä hoito ja tuo usein mukanaan haitallisia sivuvaikutuksia. Itse kivun lisäksi on tärkeää ottaa huomioon myös mahdolliset muut terveysongelmat jotka johtavat sen syntyyn.

Akupunktio – tehokasta kivunhoitoa

Akupunktiolla voidaan hoitaa monenlaista kipuaNykymaailmassa, jossa krooninen kipu on yhä yleisempää ja särkylääkkeet tuovat mukanaan joukon sivuvaikutuksia, meillä on todellinen tarve tehokkaille ja turvallisille kivunhoitomenetelmille. Akupunktio täyttää nämä kriteerit erinomaisesti. Sen vahvuus piilee siinä, että se vaikuttaa kivun oireisiin ja syntyyn monella eri tasolla. Seuraavaksi käynkin läpi tärkeimmät akupunktion kipua hoitavat mekanismit.

1 – Akupunktio vähentää lihaskipua ja -kireyttä

Monet kivut ovat lihasperäisiä – ne johtuvat usein siitä että lihaksistoon on päässyt syntymään vääränlaisia toimintamalleja esimerkiksi lihasten ylirasituksen myötä. Tämäntyyppisiin ongelmiin käytetään usein paikallisia akupunktiotekniikoita, joihin kuuluvat esimerkiksi triggerpisteakupunktio (käytetään myös nimeä kuivaneulaus / dry needling) tai motor point -akupunktio (motorinen akupunktio).

2 – Hermostollinen reset-nappi

Akupunktio toimii myös hermostollisena reset-nappina – se vie kehomme palautumistilaan (=aktivoi parasympaattista hermostoa), mikä lisää elimistön luontaisten kipua hoitavien yhdisteiden tuotantoa, aktivoi verenkiertoa ja aineenvaihduntaa kipualueella sekä sulkee pois kipuhermoston toimintaa. Tämän vaikutuksen aikaansaamiseksi käytetään akupunktiopisteitä koko kehon alueella, tavallisimmin jaloissa ja käsissä.

3 – Akupunktio tasapainottaa stressiä ja aineenvaihduntaa

Krooninen kipu voi olla sivuoire muille terveysongelmille, joiden korjaaminen on edellytys myös kivun hoitamiselle. Esim. univaikeudet, immuunijärjestelmän häiriöt, suolisto-ongelmat tai verenkierron häiriöt voivat olla tekijöitä kroonisen kivun synnyssä. Monissa tapauksissa näitä ongelmia voidaan hoitaa akupunktion ja muiden kiinalaisen lääketieteen hoitomuotojen avullla.

Minkälaista kipua akupunktiolla voi hoitaa?

maksuton tarjous akupunktiohoitoon

Akupunktiolla voidaan hoitaa suurinta osaa kiputiloista. Näihin sisältyy mm.

 • Lihas- ja jänneperäiset kivut (selkäkipu, niska-hartiakipu, polvikipu, tenniskyynärpää jne)
 • Päänsäryt (migreeni, jännityspäänsärky)
 • Kuukautiskivut, lantionpohjan- sekä genitaalialueen kiputilat (miehillä ja naisilla)
 • Fibromyalgia
 • Nivel- ja reumakivut
 • Neuropaattiset kivut (kolmihermosärky, iskias, rannekanavaoireyhtymä, diabeettinen neuropatia, ms-taudin neuropaattinen kipu)

Akupunktio ei välttämättä tepsi kipuihin, joiden aiheuttaja on kasvain tai muu rakenteellinen ongelma. Nämä kivut vaativat usein leikkaushoitoa.

Miten valitset sopivan akupunktiohoitajan?

Akupunktio, niinkuin monet muutkin hoitomuodot, on tietoa ja taitoa vaativa toimenpide. Akupunktion suhteen suosittelen valitsemaan hoitajan, joka tekee sitä työkseen päätoimisesti. Suomessa akupunktiota tekevät myös muut hoitoalan ammattilaiset, joilla saattaa olla hyvinkin lyhyt akupunktiokoulutus, ja sitä kautta rajattu määrä tekniikoita ja tietämystä tämän hoitomuodon mahdollisuuksista. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö akupunktion ohella voisi käyttää muita hoitomuotoja – monet menetelmät toimivat hyvin yhdessä sen kanssa. Ennen akupunktioon hakeutumista kannattaa kuitenkin selvittää hoitajan koulutustausta juuri akupunktion osalta.

Jos asut pääkaupunkiseudun suunnalla, niin toivotan sinut lämpimästi tervetulleeksi vastaanotolleni Lauttasaareen. Minulla on laaja kivun hoitoon erikoistava koulutus ja kattavaa kokemusta monentyyppisen kivun hoidosta. Löydät yhteystietoni täältä, ja ajanvaraukseni täältä.

Tutkimustietoa akupunktion tehokkuudesta

Akupunktiosta on tehty paljon tutkimusta

Akupunktion tehokkuutta kipuun ja särkyyn on tutkittu varsin laajalti – alkuvuodesta 2018 Cochrane tietokannasta löytyi yli 10000 akupunktiota käsittelevää tutkimusta, joista merkittävä osa liittyy kivun hoitamiseen. Viime vuosina akupunktiosta on tehty myös laajoja tutkimuskatsauksia, jotka kertovat akupunktion tehosta monenlaisen kivun hoidossa. Akupunktion teho on todettu mm. niskakipuun[1]http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16856065; Acupuncture for neck disorders., jännityspäänsärkyihin[2]http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19160338; Acupuncture for tension-type headache. ja krooniseen päänsärkyyn[3]http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19020156; Acupuncture for the management of chronic headache: a systematic review., kuukautiskipuihin [4]http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22863651/; Acupoint stimulation intervention for people with primary dysmenorrhea: Systematic review and meta-analysis of randomized trials., tenniskyynärpääkipuun [5]http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24726029; Acupuncture and moxibustion for lateral elbow pain: a systematic review of randomized controlled trials. ja alaselkäkipuun [6]http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24026151; Effectiveness of acupuncture for nonspecific chronic low back pain: a systematic review and meta-analysis.. Lisäksi vuonna 2012 ilmestynyt kattava tutkimuskatsaus on todennut akupunktion tehokkaaksi hoitomuodoksi krooniseen kipuun yleensä[7]http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22965186; Acupuncture for chronic pain: individual patient data meta-analysis.. Tutkimuskatsaukset ovat siis yhteenvetoja useammasta yksittäisestä tutkimuksesta. Näin saadaan mukaan suurempi otos ihmisiä – esimerkiksi tuossa viimeiseksi mainitussa katsauksessa oli mukana 17922 ihmistä – ja tuloksille saadaan suurempi tilastollinen pätevyys.

Akupunktion kipua hoitava vaikutus ulottuu myös kauas hoitosarjan ulkopuolelle. Vuonna 2016 ilmestynyt laaja tutkimuskatsaus tutki akupunktion vaikutusta pidemmillä aikaväleillä, ja siinä todettiin että akupunktion kipua vähentävä vaikutus oli merkittävä  vielä vuodenkin kuluttua hoitosarjan lopettamisesta, [8]https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27764035; The persistence of the effects of acupuncture after a course of treatment: A meta-analysis of patients with chronic pain.

Viitteet

Viitteet
1 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16856065; Acupuncture for neck disorders.
2 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19160338; Acupuncture for tension-type headache.
3 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19020156; Acupuncture for the management of chronic headache: a systematic review.
4 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22863651/; Acupoint stimulation intervention for people with primary dysmenorrhea: Systematic review and meta-analysis of randomized trials.
5 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24726029; Acupuncture and moxibustion for lateral elbow pain: a systematic review of randomized controlled trials.
6 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24026151; Effectiveness of acupuncture for nonspecific chronic low back pain: a systematic review and meta-analysis.
7 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22965186; Acupuncture for chronic pain: individual patient data meta-analysis.
8 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27764035; The persistence of the effects of acupuncture after a course of treatment: A meta-analysis of patients with chronic pain.