Kivun hoito akupunktiolla

Kivun hoito akupunktiolla

Akupunktio on kiinalaiseen lääketieteeseen perustuva hoitomuoto, jota käytetään yhä enenevissä määrin kivun hoitoon – ja hyvästä syystä. Se on sekä tehokasta että turvallista, ja toisin kuin lähes kaikella lääkehoidolla, akupunktiolla ei ole merkittäviä sivuvaikutuksia. Sen teho perustuu hermoston ja kehomme oman kivunlievitysjärjestelmän aktivointiin. Akupunktion teho kipuun on osoitettu myös monissa tutkimuksissa, joista kerrotaan lisää tämän artikkelin loppupuolella.

Ennen kuin menemme akupunktion maailmaan, on hyvä nopeasti kerrata mistä kivussa on kysymys.

Akuutti kipu – kehomme varoitusmekanismi

Kipu, särky, akupunktio, kiinalainen lääketiede

Yksi kivun tehtävistä on opettaa tunnistamaan ne asiat, jotka tuottavat meille vahinkoa

Akuutissa muodossaan kipu on yleisesti ottaen hyvä asia, sillä se on tärkeä varoitus- ja puolustusmekanismi, joka viestii mahdollisesta vauriosta. Se muistuttaa meitä lepuuttamaan vahingoittunutta kehonosaa täten nopeuttaen paranemisprosessia. Kipu toimii myös opettavassa roolissa – jos se ei olisi luontaisesti epämiellyttävää, emme olisi oppineet tunnistamaan niitä asioita jotka aiheuttavat meille vahinkoa.

Akuutti kipu on yleensä lyhytkestoista. Vakavampien vaurioiden kohdalla se voi kestää viikoista kuukausiin, mutta se poistuu kun kipua aiheuttava tekijä on parantunut.

Krooninen kipu – hermostollinen ongelma

On paljon ihmisiä joilla kipu tai särky on jäänyt pysyväksi osaksi jokapäiväistä elämää. Krooninen kipu on usein dramaattisesti elämää hankaloittava tekijä, ja sen nujertaminen voi olla vaikeaa. Syyt kroonisen kivun syntyyn ovat monimutkaisia ja sen mekanismeja ymmärretään vielä puutteellisesti. Näitä syitä voivat olla esimerkiksi:

 • jatkuva rasitus (esim. huono ryhti, kuormittavat työasennot, liika dataaminen)
 • pitkäaikainen stressi, uniongelmat, masentuneisuus / HPA-akselin epätasapaino
 • immuunijärjestelmän häiriöt (esim. reuma tai fibromyalgia)
 • matala-asteinen tulehdus esim. suolistoperäisten ongelmien kautta
 • traumaattiset kokemukset tai muut tunneperäiset ongelmat

Krooninen kipu voi siis syntyä monella eri tavalla, mutta se harvemmin ilmaantuu yhtäkkiä. Kyseessä on pitkäkestoinen prosessi, jonka aikana hermosto oppii pitämään kipua ja muita siihen liittyviä oireita (lihaskireys, vähentynyt liikkuvuus, tulehdus) normaalina olotilana.

Krooninen kipu on haitallista

Siinä missä akuutilla kivulla on selkeä suojaava rooli, kroonisesta kivusta ei vaikuttaisi olevan hyötyä. Pikemminkin krooniseen kipuun liittyy mekanismeja jotka ruokkivat itse itseään vakeuttaen kivusta palautumista. Siitä kärsiminen on monella tapaa haitallista – se voi tuoda mukanaan erilaisia oireita, kuten esimerkiksi unettomuutta, masennusta tai kognitiivisia vaikeuksia.

Kroonisen kivun hoitoon vaaditaan kokonaisvaltaista lähestymistä, sillä pelkkä lääkitys on harvoin riittävä hoito ja tuo usein mukanaan haitallisia sivuvaikutuksia. Itse kivun lisäksi on tärkeää ottaa huomioon myös mahdolliset muut terveysongelmat jotka johtavat sen syntyyn.

Akupunktio – tehokasta kivunhoitoa

Nykymaailmassa, jossa krooninen kipu on yhä yleisempää, meillä on todellinen tarve  tehokkaille ja turvallisille kivunhoitomenetelmille. On monta syytä joiden vuoksi akupunktio täyttää nämä kriteerit erinomaisesti. Tämän vuoksi akupunktion käyttö lisääntyykin maailmassa jatkuvasti, ja se alkaa olla hyväksyttyä myös virallisen terveydenhoidon puolella. Miksi akupunktio on sitten niin tehokas hoitomuoto kipuun?

Hermostollinen reset-nappi

Akupunktion vaikuttaa kuin hermostollinen reset-nappiKuten jo totesin, voi kroonisen kivun taustalla olla monenlaisia syitä. Nämä syyt ovat usein päällekkäisiä, ja tyydyttävän lopputuloksen hoidolle saa vain jos pystyy vaikuttamaan niistä useampaan samanaikaisesti. Tässä piileekin akupunktion vahvuus – se vaikuttaa kipuun monella eri tasolla.

Yksi oleellinen akupunktion vaikutus perustuu hermoston aktivointiin ja sen normaalin toiminnan palauttamiseen kipualueelle. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kivun voi huomata häviävän lähes välittömästi neulojen asettamisen jälkeen. Samalla myös kipualueen lihaskireys laukeaa. On aivan kuin meillä olisi kipua ja kireyttä poistava hermostollinen reset-nappi, jonka akupunktio aktivoi. 

Toinen tärkeä akupunktion ominaisuus perustuu sen vaikutuksiin stressin ja aineenvaihdunnallisten ongelmien hoidossa. Krooninen kipu voi olla sivuoire muille terveysongelmille, joiden korjaaminen on edellytys kivun hoitamiselle. Esim. univaikeudet, immuunijärjestelmän häiriöt, HPA-akselin epätasapaino (pitkäaikainen stressi), suolisto-ongelmat tai verenkierron häiriöt voivat olla tekijöitä kroonisen kivun synnyssä. Monissa tapauksissa näitä ongelmia voidaan hoitaa akupunktion ja muiden kiinalaisen lääketieteen hoitomuotojen avullla.

Minkälaista kipua akupunktiolla voi hoitaa?

Akupunktio kipu

Akupunktiolla voidaan hoitaa suurinta osaa kiputiloista. Näihin sisältyy mm.

 • Lihas- ja jänneperäiset kivut (selkäkipu, niska-hartiakipu, polvikipu, tenniskyynärpää jne)
 • Päänsäryt (migreeni, jännityspäänsärky)
 • Kuukautiskivut, lantionpohjan- sekä genitaalialueen kiputilat (miehillä ja naisilla)
 • Fibromyalgia
 • Nivel- ja reumakivut
 • Neuropaattiset kivut (kolmihermosärky, iskias, rannekanavaoireyhtymä, diabeettinen neuropatia, ms-taudin neuropatinen kipu)

Akupunktio ei välttämättä tepsi kipuihin, joiden aiheuttaja on kasvain tai muu rakenteellinen ongelma. Nämä kivut vaativat usein leikkaushoitoa.

Tutkimustietoa akupunktion tehokkuudesta

Akupunktiosta on tehty paljon tutkimusta

Akupunktion tehokkuutta kipuun ja särkyyn on tutkittu varsin laajalti – alkuvuodesta 2018 Cochrane tietokannasta löytyi yli 10000 akupunktiota käsittelevää tutkimusta, joista merkittävä osa liittyy kivun hoitamiseen. Viime vuosina akupunktiosta on tehty myös laajoja tutkimuskatsauksia, jotka kertovat akupunktion tehosta monenlaisen kivun hoidossa. Akupunktion teho on todettu mm. niskakipuun1)http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16856065; Acupuncture for neck disorders., jännityspäänsärkyihin2)http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19160338; Acupuncture for tension-type headache. ja krooniseen päänsärkyyn3)http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19020156; Acupuncture for the management of chronic headache: a systematic review., kuukautiskipuihin 4)http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22863651/; Acupoint stimulation intervention for people with primary dysmenorrhea: Systematic review and meta-analysis of randomized trials., tenniskyynärpääkipuun 5)http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24726029; Acupuncture and moxibustion for lateral elbow pain: a systematic review of randomized controlled trials. ja alaselkäkipuun 6)http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24026151; Effectiveness of acupuncture for nonspecific chronic low back pain: a systematic review and meta-analysis.. Lisäksi vuonna 2012 ilmestynyt kattava tutkimuskatsaus on todennut akupunktion tehokkaaksi hoitomuodoksi krooniseen kipuun yleensä7)http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22965186; Acupuncture for chronic pain: individual patient data meta-analysis.. Tutkimuskatsaukset ovat siis yhteenvetoja useammasta yksittäisestä tutkimuksesta. Näin saadaan mukaan suurempi otos ihmisiä – esimerkiksi tuossa viimeiseksi mainitussa katsauksessa oli mukana 17922 ihmistä – ja tuloksille saadaan suurempi tilastollinen pätevyys.

Akupunktion kipua hoitava vaikutus ulottuu myös kauas hoitosarjan ulkopuolelle. Vuonna 2016 ilmestynyt laaja tutkimuskatsaus tutki akupunktion vaikutusta pidemmillä aikaväleillä, ja siinä todettiin että akupunktion kipua vähentävä vaikutus oli merkittävä  vielä vuodenkin kuluttua hoitosarjan lopettamisesta, 8)https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27764035; The persistence of the effects of acupuncture after a course of treatment: A meta-analysis of patients with chronic pain.

Akupunktioon?

Mikäli sinä kärsit kivusta, on siis useita hyviä syitä antaa akupunktiohoidolle mahdollisuus. Jos asut pääkaupunkiseudulla tai lähistöllä, niin toivotan sinut lämpimästi tervetulleeksi vastaanotolleni Lauttasaareen. Minulla on laaja kivun hoitoon erikoistava koulutus ja kattavaa kokemusta monentyyppisen kivun hoidosta. Lue mitä asiakkaani kertovat akupunktiohoidosta.

Asutko jossain kauempana? Suosittelen etsimään asianmukaisesti koulutetun henkilön suomen kiinalaisen lääketieteen liiton hoitajarekisteristä.

Akufunktion loka-marraskuun terveysteemana on niskahartiaseudun terveys. Tämä tarkoittaa sitä, että jos tulet luokseni hoidattamaan niska-hartiaseudun ongelmia tänä aikana, niin ensimmäinen käynti on 20€ halvempi. Lue listää tästä linkistä

 

Viitteet   [ + ]

1. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16856065; Acupuncture for neck disorders.
2. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19160338; Acupuncture for tension-type headache.
3. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19020156; Acupuncture for the management of chronic headache: a systematic review.
4. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22863651/; Acupoint stimulation intervention for people with primary dysmenorrhea: Systematic review and meta-analysis of randomized trials.
5. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24726029; Acupuncture and moxibustion for lateral elbow pain: a systematic review of randomized controlled trials.
6. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24026151; Effectiveness of acupuncture for nonspecific chronic low back pain: a systematic review and meta-analysis.
7. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22965186; Acupuncture for chronic pain: individual patient data meta-analysis.
8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27764035; The persistence of the effects of acupuncture after a course of treatment: A meta-analysis of patients with chronic pain.